Storlogemöte Östanland

[ april 6, 2019; 09:00 till 23:00. ] Storlogen Östanland kallar till ordinare Storlogemöte i Merlins lokaler. Separat inbjudan utskickad till berörda bröder. […]

Instiftan av ny loge i Kalmar

[ mars 9, 2019 12:00 till mars 10, 2019 11:00. ] Instiftan av ny loge i Kalmar. Se separat inbjudan. […]