Storlogemöte Östanland

Storlogen Östanland kallar till ordinare Storlogemöte i Merlins lokaler.

Separat inbjudan utskickad till berörda bröder.

Instiftan av ny loge i Kalmar

Instiftan av ny loge i Kalmar.

Se separat inbjudan.