Logemöte-2013-03-23

9 Logen Merlin, Karlskrona
Förenklad Druidstämma, Eubatmöte med reception 23 mars.

De nya eubaterna fr.v. Peter Wihlborg, Erik Lif och Johan Törnström.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna snöiga och kalla marskväll hade ett 35-tal bröder samlats för logemöte. Kvällen inleddes med en kort Druidstämma, där det bland annat genomfördes en ballotering.

Därefter var det dags för ÄÄ Michael Lundström att hälsa oss välkomna till kvällens Eubat- möte och han vände sig speciellt till våra gäster från logen Värend. Under mycket högtidliga former blev Peter Wihlborg och Johan Törnström invigda som nya eubatbröder i logen Merlin och Erik Lif i logen Värend. Som vanligt inramades receptionen med vacker och njutbar musik. Under punkten Ideellt fick vi, efter önskemål från en av recipienderna, lyssna till ”Learning to fly” med Tom Petty and the Heartbreakers.

Kvällens logevärd Percy Holgersson bjöd oss sedan till bords i efterlogen. Den inleddes med att M K-E Andersson höll talet till Fosterlandet, där han bland annat berättade om hur man hyllade Fosterlandet på en barnkoloni på 1950-talet. Därefter blev vi serverade en väldigt god tournedos med tillbehör och till dessert blev det glass. ÄÄ Michael Lundström höll tal till kvällens recipiender, där han hoppades kvällen väckt nyfikenhet för fortsatt vandring inom Druidorden. Peter Wihlborg tackade i sitt recipiendtal för att de fått möjlighet att komma med i Druidorden. Br. Mikael Wirbrand gav oss en historisk anekdot om den första hissen för persontransport i mitten av 1800-talet. Därefter var det dags för gästande broder Hans-Erik Svensson att tacka för maten. Det blev bland annat en historia om ”Per i Galtabäck” innan han föreslog en skål för Fu. MÄ Dennis Larsson tog sedan tillfället i akt att tacka logen Capellas fyra damer för den fina serveringsinsatsen och överlämnade blommor. Därefter tackade M K-E Andersson för en trevlig efterloge, bröt taffeln och inbjöd till kaffeborden.

KEA

 

Kommentarer är avstängda.