Logemöte-2013-05-25

Logen Merlin skrev historia.
Lördagen den 25 maj 2013 var en speciell dag för logen Merlin i Karlskrona. För första gången i logens 93-åriga historia hade man bjudit in brödernas damer till ett logemöte. Det var 36 bröder och 29 damer som hade hörsammat kallelsen till detta historiska möte.

Mötet genomfördes med en speciell ritual som RSV Rolf Mattsson hjälpt oss med att ta fram. Det inleddes med att M Karl-Eric Andersson till tonerna Peterson-Bergers ”Intåg i sommarhagen” ledsagade de närvarande damerna och bröderna in i lunden. ÄÄ Michael Lundström hälsade alla hjärtligt välkomna till detta historiska möte. De ärenden som fanns på dagordningen klarades av på ett snabbt och smidigt sätt. Under det ideella inslaget läste M ”Vid sommargrinden” av Pelle Näver samtidigt som Org. Anders Welltén spelade ”Sommaren” av Vivaldi. Mötet avslutades med utmarsch till pampig marschmusik.

Därefter blev det en stunds mingel innan det var dags för Lv. Ulf Gustafsson att inbjuda oss till det traditionella sillbordet. Han gav oss också lite historia kring det svenska smörgåsbordet. När alla fått mat fick ÄÄ Michael Lundström ordet. Han inledde kvällens sånginslag med ta upp Merlins snapsvisa. Det blev naturligtvis åtskilligt flera snapsvisor som sjöngs under kvällen. Lv. Ulf Gustafsson utrustade oss med diverse rekvisita bl.a. papptallrikar, engångsglas och plastpåse. Dessa användes när vi sjöng ”Vi är glada till olika melodier. Detta inslag var en verklig ”stämningshöjare” . Gästande broder Jan Krysén från logen Stonehenge framförde gästernas tack till Fu för det fantastiskt fina sillbordet. Efter att marskalken brutit taffeln fortsatte samvaron vid kaffeborden till långt fram i försommarkvällen.

KEA

Kommentarer är avstängda.