Druidstämma med val och Eubatmöte den 2014-02-15

För ovanlighetens skull var det dags för Logen Merlin att av hålla två möten en fredagskväll. Ett 25-tal bröder hade infunnit sig när ÄÄ Michael Lundström öppnade Druidstämman. Skm. K-I Sonatin redovisade bokslut för 2013. Revisionsberättelsen föredrogs och stämman beviljade ämbetsmännen ansvarsfrihet. Tj.OÄ Kurt Olsson läste upp förslagen från förtroende- utskottet till ämbetsmän och utskott för 2014-2016 och de föreslagna valdes av stämman.

Därefter var det dags att avhålla det första Eubatmötet i de nya lokalerna och vi var ett 30-tal bröder närvarande. ÄÄ informerade om de beslut som tagits på Druidstämman. Efter genom- gången dagordning fick vi lyssna till M K-E Andersson som hade ”stafettpinnen”. Han berättade om det svenska indelningsverket som kom till i slutet av 1600-talet. Det handlade både om husarer, knektar och framför allt om båtsmän. Han lämnade därefter över ”stafettpinnen” till SOÄ Hans Assarsson.

I efterlogen serverades en utsökt två rätters middag. Det sjöngs några snapsvisor och utbringades en skål för logen Merlin. M K-E Andersson fortsatte att berätta om Sveriges siste båtsman som hade sitt torp i Ramdala. Han var kvar i tjänst till 1932 trots att indelningsverket avskaffades 1901. ÄÄ Michael Lundström delade ut mötesmärken. RSV Rolf Mattsson fick märke för 400 möten och brr. Anders Welltén och K-E Anderson för 100 möten. Eftersom det var sista gången M K-E Andersson ledde efterlogen tackade han för den tid han haft förmånen att göra detta och önskade sin efterträdare lycka till. Han avslutade som vanligt med en limerick och därefter bröt han taffeln.

 

Text och foto: KEA

 

Kommentarer är avstängda.