Logemöte-2015-03-21

Sex nya bröder och en veteran hos logen Merlin

Det var hög stämning när logen Merlin den 21/3 hade eubatmöte med reception och tog in  sex nya bröder.  Senaste gången detta hände var 2007.  Det visar att det rekryteringsarbete som ämbetsmännen dragit igång verkligen gett resultat. Under kvällen fick logen också ytterligare en veteran bland sina medlemmar.

Logen Merlins sex nya bröder stående fr.v. Simon Johansson, Henrik Liljegren och Lennart Jalling. Sittande fr. v. Joakim Persson, Claes Persson och Anders Malmörn.

Logen Merlins sex nya bröder stående fr.v. Simon Johansson, Henrik Liljegren och Lennart Jalling. Sittande fr. v. Joakim Persson, Claes Persson och Anders Malmörn.

Kvällen inleddes med en förenklad Druidstämma. Därefter var det dags för ÄÄ Dennis Larsson att hälsa 50 bröder välkomna till Eubatmötet med reception. Han vände sig speciellt till represen- tanterna i Druidordens Understödsförening som just denna helg förlagt sitt möte till Karlskrona. Dessa bröder representerade storlogerna Bardaland, Sunnanland, Sydborgen och Östanland.

Efter sedvanlig logeöppning var det dags att genomföra reception av sex nya bröder. Ceremonin genomfördes på ett på ett mycket stämningsfullt sätt och den inramades med fin musik samman- ställd av organist Ulf Ottosson.

När receptionen var klar trädde SMÄ Peter Sunnanek, SM Rickard Jönsson och OÄ Tommy Anbrand in i Lunden för att tilldela SOÄ Hans Assarsson ordens veterantecken för 25-årigt medlemskap.

Nyblivne veteranen SOÄ Hans Assarsson omgiven av ämbetsmän från SL Östanland.

Nyblivne veteranen SOÄ Hans Assarsson omgiven av ämbetsmän från SL Östanland.

I efterlogen serverade restaurang Sjöbacken en god tvårätters middag. Talet till fosterlandet hölls av MÄ Anders Welltén och han berörde bland annat vi i Sverige haft fred i drygt 200 år. Tal till veteranteckenmottagaren hölls av br. Tommy Anbrand och Hans Assarsson betonade i sitt svars- tal trivseln i logen Merlin och vikten av att besöka andra loger. ÄÄ Dennis Larsson kom i sitt tal till recipienderna in på att ordet eubat betyder lärling och hoppades att de nya bröderna skall besöka logen ofta. Br. Anders Malmörn talade för recipienderna och tackade för att de fått bli medlemmar i logen Merlin.

RSV Rolf Mattson och OÄ Rolf Persson tackade för att ha fått vara med i logen i 40 år. Br. Rolf Persson läste en dikt av forne brodern Oscar Lindqvist. ROÄ Claes Nilsson tackade för att Under- stödsföreningen kunnat förlägga sitt möte till Karlskrona. Han framförde också tack till logevärd och restaurangpersonal för en god middag. Efter att M Johan Snaar brutit taffeln fortsatte samvaron med kaffe och avec, innan det var dags att bege sig hemåt i den kyliga vårkvällen.

 

KEA

Kommentarer är avstängda.