Logemöte-2016-01-30

9 Logen Merlin, Karlskrona

 Bardating med reception och eubatmöte den 30 januari.

Barder 160130

I den något blåsiga och regniga januarikvällen samlades logen Merlins bröder till Bardating med reception. Under ÄÄ Dennis Larssons ledning blev eubaterna Kilian Melin, Thomas Rydh och Morgan Svensson från logen Merlin, samt Martin Seger från logen Ossian i Olofström högtidligen upptagna i Bardgraden. Ceremonin inramades med vacker musik och en grupp Merlinbröder genomförde ett mycket fint bardaspel. Som ideellt inslag fick vi lyssna till ”May it be” med gruppen Celtic Woman som br. Martin Seger hade önskat. Bardatinget valde också ideellt utskott för 2016-2018.

Därefter var det dags för ett eubatmöte, där ÄÄ kunde hälsa 53 bröder välkomna. Ett speciellt välkommen riktade han till 8 bröder från logen Ossian och br. Tommy Davidsson från logen Thesevs. ÄÄ föredrog en del skrivelser och ett flertal hälsningar från icke närvarande bröder framfördes. Som ideellt inslag lät br. organist oss lyssna till ”Sunrise” med Bliss.

I efterlogen fick vi avnjuta en god tvårättersmiddag. Talet till fosterlandet hölls av MÄ Anders Welltén. Han reciterade någon vers från Runebergs ”Fänrik Ståls sägner”, nämligen ”Vårt land, vårt land, vårt Fosterland”. ÄÄ Dennis Larsson talade till recipienderna och berörde bland annat bardernas privilegier (skattebefrielse) och deras sång -och musikkonst. Nyblivne barden Thomas Rydh framförde recipiendernas tack. ÄÄ i logen Ossian Rolf Seger tackade för maten. Därefter var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln. Sedan fortsatte samvaron en bra stund in på kvällen.

 

 

Text: KEA

Foto: Carl Snaar

Kommentarer är avstängda.