Logemöte-2016-02-27

9 Logen Merlin, Karlskrona
Druidstämma med val och Eubatmöte med reception den 27 februari.

CSN_8310s

I denna soliga men lite kylslagna februarikväll hade 32 bröder infunnit sig när ÄÄ Dennis Larsson öppnade Druidstämman. Skm. Bo Lindgren redovisade bokslutet för 2015 och rapporten godkändes. Revisionsberättelsen föredrogs och stämman beviljade ansvarsfrihet.
TjOÄ Michael Lundström läste upp förslagen från förtroendeutskottet till ämbetsmän och utskott för 2016-2018 och de föreslagna valdes av stämman. Det genomfördes också en ballotering för en ny medlem.
Därefter var det dags för ÄÄ att hälsa 40 bröder välkomna till kvällens eubatmöte med reception. Under högtidliga former blev Per Sjölin, Mattias Hansson och Kristoffer Andersson upptagna som eubater i logen Merlin. Som vanligt såg Org. Ulf Ottosson till att receptionen inramades med vacker och njutbar musik. Under punkten Ideellt fick vi efter önskemål från en av recipienderna lyssna till ”Our journey has just begun” av Alan Silvestri.
Efterlogen inleddes med att Br. Henrik Stenmark höll talet till Fosterlandet. Han pratade om att inställning är viktigt och försökte reda ut vad som är svenskt. När varmrätten intagits var det dags för ÄÄ Dennis Larsson att hålla tal till de nya bröderna. Han talade bland annat om hur man upplever början på den druidiska vandringen och avlutade med att överlämna varsitt recipiendpaket. För recipenderna talade Br. Mattias Hansson. Han framhöll att det är viktigare att träffa människor i verkligheten än via sociala medier och tackade för att de hade blivit upp- tagna i vår orden. MÄ Anders Welltén tackade för maten. Därefter var det dags för kvällens vikarierande M Karl-Eric Andersson dra en limerick och bryta taffeln. Sedan fortsatte samvaron vid kaffeborden.

Text: KEA. Foto: Carl Snaar.

Kommentarer är avstängda.