Logemöte-2017-01-28

9 Logen Merlin, Karlskrona

 Bardating med reception och eubatmöte med teckenutdelning den 28 januari.

BGG280117

I den mycket dimmiga och dystra januarikvällen samlades logen Merlins bröder till Bardating med reception. Under ÄÄ Dennis Larssons ledning blev eubaterna Johan Gallenmüller, Simon Johansson, Anders Malmörn, Klas Persson och Joacim Persson från logen Merlin, samt Andreas Ljungqvist och Jonas Andkvist från logen Ossian i Olofström högtidligen upptagna i Bardgraden. Ceremonin inramades med vacker musik och en grupp Merlinbröder genomförde ett mycket fint bardaspel. Som ideellt inslag fick vi lyssna till ”Lain on my love” med Philip Riley och Jayne Elleson.

Efter en kort paus var det dags för ett eubatmöte, där ÄÄ kunde hälsa 50 bröder välkomna. Ett speciellt välkommen riktade han till 7 bröder från logen Ossian, 2 bröder från logen Taliesin och en broder från logen Stella Polaris. Därefter var det dags för representanter från SL Östanland  med SÄÄ Peter Sunnanek i spetsen att träda in i Lunden. De hade kommit för att dela ut logens stjärntecken till brr. Karl-Eric Andersson och Göran Mårtensson. Dessa två bröder fick mottaga denna utmärkelse vid en mycket fin ceremoni. ÄÄ föredrog en del skrivelser och ett flertal hälsningar från icke närvarande bröder framfördes. Som ideellt inslag lät br. organist oss lyssna till ”May it be” med gruppen Celtic Woman.

stjarnteck280117

I efterlogen fick vi avnjuta en god tvårättersmiddag. Talet till fosterlandet hölls av MÄ Anders Welltén. Han pratade lite om befolkningsutvecklingen i Sverige från 1750 fram till nutid. ÄÄ Dennis Larsson talade till recipienderna och önskade dem fortsatt framgång i den druidiska vandringen och berättade lite om bardernas uppgifter. Nyblivne barden Anders Malmörn fram- förde recipiendernas tack för den nya graden. Br. Hans Assarsson, tillika fadder för båda bröderna, talade till stjärnteckenmottagarna och sammanfattade deras gärningar i logen. Br. Karl- Eric Andersson tackade på teckenmottagarnas vägnar för den nya utmärkelsen. ÄÄ Dennis Larsson delade ut ett trohetsmärke, 100-tecken, till br. Bengt Sintring. SÄÄ Peter Sunnanek tackade för maten. Därefter var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln. Sedan fortsatte samvaron en bra stund in på kvällen.

Text: KEA
Foto: Carl Snaar

Kommentarer är avstängda.