Logemöte-2017-04-28

Unikt eubatmöte i logen Merlin.

ÄÄ Dennis Larsson kunde hälsa 50 bröder välkomna till dagen eubatmöte med reception och teckenutdelning. Det lite speciella var att en fader skulle få vara med om att hans två söner skulle invigas i vår orden och en fader vara med om att hans son skulle få veterantecknet. Det var 6 recipiender, 4 från logen Merlin och två från logen Värend. Efter en mycket stilfull ceremoni kunde ÄÄ bekläda Merlinbröderna Stefan Oskarsson, Thomas Persson, Håkan Holgersson och David Ceder och en stolt fader, Pontus Sanneus, bekläda sina söner David och Daniel med eubat- regalierna. Därefter var det dags för ämbetsmännen i storlogen Östanland att göra entré för att dela ut veterantecken. Också denna ceremoni var stämningsfull och en lika stolt fader, Roland Lundström kunde överlämna veterantecknet till sin son Michael Lundström. Under punkten ideellt fick vi lyssna till ”Sailing” med Rod Stewart.
I Efterlogen höll MÄ Anders Welltén talet till Fäderneslandet och ÄÄ talade till de nya eubaterna. Br. David Ceder höll ett roligt tacktal för recipienderna där han jämförde spänningen inför mötet med när han blev pappa första gången. Br.Tommy Anbrand talade till veteranen och sade att han varit en trogen aktiv broder som gjort mycket för logen. Br. Michael Lundström tackade för ut- märkelsen och tyckte att tiden hade gått fort, men det gör den ju när man har roligt. Br. Holger Schwerin från Stella Polaris pratade lite om sin nya anknytning till Karlskrona och överlämnade en vinst till vårt lotteri. Gästande broder H-E Svensson höll ett spirituellt tack för maten där vi fick höra lite om en viss invånare i byn Galtabäck. Därefter var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln och samvaron fortsatte vid kaffeborden.

EubaterBakre raden: de två nya bröderna från logen Värend.

Främre raden: 4 nya bröder i logen Merlin.
VeteranVeteran Michael Lundström med sin far Roland Lundström och SÄÄ
Peter Sunnanek.

Text: KEA Foto: Carl Snaar

 

Kommentarer är avstängda.