Logemöte 2018-04-28

9 Logen Merlin, Karlskrona.

Druidstämma och Eubatmöte med reception och teckenutdelning den 28 april.

Kvällen inleddes med en förenklad druidstämma, där vi bland annat fick en ekonomisk rapport

av Skm.

Därefter kunde vår nye ÄÄ Anders Welltén hälsa 38 bröder välkomna till kvällens möte med reception i eubatgraden. Efter logeöppning vidtog reception där Stefan Åsman under en mycket högtidlig ceremoni blev upptagen som ny broder i logen Merlin. Som vanligt såg Org. Ulf Ottosson till att receptionen inramades med vacker och njutbar musik. Under punkten Ideellt fick vi efter önskemål från recipienden lyssna till ”The black pearl” ur Pirates of the Caribbian. Därefter var det dags för tre representanter från SL Östanland med SÄÄ Peter Sunnanek i spetsen att träda in i Lunden. De hade kommit för att dela ut logens veterantecken för 25 års medlemsskap till Br. Kurt Olsson. Han fick mottaga denna utmärkelse vid en mycket fin ceremoni. Storlogeämbetsmännen installerade också vår nye MÄ Kenneth Nestlén.

I efterlogen hölls talet till Fosterlandet av MÄ som talade om Sverige och våren, en rapsodi om händelser i naturen. ÄÄ höll tal till vår nye broder och han hoppades att han skulle bli en flitig besökare. Stefan Åsman tackade för en fin och stämningsfull ceremoni och tyckte att detta var ett nytt steg i livet. Tal till kvällens veteran hölls av faddern SOÄ Hans Assarsson, som bland annat konstaterade att veteranen haft ett snitt på 9,5 logebesök per år. Br. Kurt Olsson tackade för den fina ceremonin och utmärkelsen. Han tackade också för det stora stöd han känt från alla bröder i logen under alla åren. Därefter delade ÄÄ ut märket för 100 bevistade möten till Br. Johan Snaar. MÄ tackade för maten och sedan var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln.

Ö Fv: MÄ Keneth Nestlén, ÄÄ Anders Welltén
N Fv: Nye broder Stefan Åsman, Veteran Kurt Olsson

Text: KEA Foto: Morgan Svensson

Kommentarer är avstängda.