Logemöte 2018-10-16

9 Logen Merlin, Karlskrona

Druidstämma med reception samt eubatmöte den 6 oktober.

Logen Merlin är tillbaka i Odd Fellow lokalen.
Efter att ha tillbringat drygt 4 år i Frimurarhuset i Karlskrona har logen Merlin beslutat att flytta tillbaka till Odd Fellow lokalen på Ronnebygatan.
Orsaken var framför allt Fu:s begränsade möjligheter att göra efterlogen mera gemytlig och trevlig, samt att kunna styra över menyer och dryckesutbud.

Lördagen den 6 oktober 2018 var det dags för nypremiär i den gamla lokalen. Redan när man steg in genom dörren kändes en annan känsla när det var bröder i Fu som tog emot beställning och betalning för brödramåltiden.
Den gamla ”Merlinkänslan” infann sig med en gång. Det första mötet var en druidstämma med reception, där 31 bröder var närvarande. Det var barderna Simon Johansson, Henrik Liljegren, Claes Persson, Anders Malmörn
och Joakim Persson som under högtidliga former blev upptagna i Druidgraden. Vacker musik omramade ceremonin och som ideellt inslag fick vi lyssna till Gabriel Yareds ”The ecstacy of flying”.

Vid det följande eubatmötet kunde ÄÄ Anders Welltén hälsa 52 bröder välkomna. Som ideellt inslag spelade Org. Ulf Ottosson ”New Dreams” av Gabriel Yared.
Till brödramåltiden hade FU med Lv Ulf Gustavsson i spetsen komponerat en härlig trerätters-meny som smakade väldigt bra. Talet till Fosterlandet höll Br. K-E Andersson och han läste dikten ”Vårt Fosterland” av Axel Lundegård.
ÄÄ talade till de nyblivna Druiderna och nämnde bland annat att de nu får vara med att fatta beslut. Br. Henrik Liljegren tackade för att de hade blivit upptagna som Druider. ÄÄ hade nöjet att dela ut märket för
200 bevistade möten till Brr. Göte Nilsson, Lennart Lilja och Kurt-Ivan Sonatin. Dessutom fick Br. Rolf Mattsson ta emot märket för 500 bevistade möten. MÄ Kenneth Nestlén tackade för maten och berömde Fu:s insats.

När taffeln var bruten fortsatte samvaron och samtalen kring kaffeborden och den härliga ”Merlinkänslan” kändes återfunnen.

Text: KEA. Foto: Morgan Svensson.

Inför brödramåltid

Samkväm i efterlogen

FU bakom baren

De nyblivna druiderna

Kommentarer är avstängda.