Storlogemöte Östanland

Storlogen Östanland kallar till ordinare Storlogemöte i Merlins lokaler.

Separat inbjudan utskickad till berörda bröder.

Kommentarer är avstängda.