Logemöte 2019-05-04

9 Logen Merlin, Karlskrona.

Druidstämma och Eubatmöte med teckenutdelning den 4 maj.

Kvällen inleddes med en förenklad druidstämma, där vi balloterade en ny broder som kommer att recipiera till hösten. Vi fick också en ekonomisk rapport av Skm.

Därefter kunde ÄÄ Anders Welltén hälsa 31 bröder välkomna till kvällens eubatmöte med teckenutdelning. Det skulle också varit reception, men recipienden hade fått förhinder i sista stund. Efter logeöppning var det dags för tre representanter från SL Östanland med SSkr Mikael Wirbrand i spetsen att träda in i Lunden. De hade kommit för att dela ut logens stjärntecken till br. Weine Holmberg. Han fick mottaga denna utmärkelse vid en mycket fin ceremoni. Under punkten Ideellt fick vi, med tanke på det just nu växlande vädret, lyssna till ”Autumn love” av Thomas Bergersen.

I efterlogen hade Fu med Lv. Ulf Gustavsson i spetsen komponerat en god tvårättersmeny. Talet till fosterlandet hölls av MÄ Kenneth Nestlén. ÄÄ talade till kvällens teckenmottagare och han i sin tur tackade för den fina utmärkelsen som han fått. Som ideellt inslag berättade br. K-E Andersson under rubriken ”Tintin evigt ung 90-åring” lite om upphovsmannen belgaren Georges Remi eller Hergé som han kallade sig. Det visade sig att många av bröderna hade många minnen av denna välkända seriefigur och hans olika medhjälpare med kapten Haddock och hunden Milou i spetsen. Efter att MÄ tackat Fu och Lv för ett bra jobb med brödramåltiden var det dags för M Johan Snaar att bryta taffeln och fortsätta samvaron vid kaffeborden.

ÄÄ Anders Welltén och stjärnteckenmottagare Weine Holmberg.

Text: KEA. Foto: Morgan Svensson.

Kommentarer är avstängda.