Välgörenhet

Logen Merlin

Logen Merlin bedriver välgörenhet på lokalnivå genom insamlade medel i logen och olika evenemang i Karlskrona.
Välgörenhetsutskottet tar fram förslag till vad välgörenheten skall riktas som sedan beslutas av Logen.
Denna välgörenhet är utöver den som bedrivs på riksnivå genom Riksstorlogens Stipendiefond.

Svenska Druid Ordens Stipendefond

Riksmötet 2001 beslöt att ombilda den dåvarande Välgörenhetsfonden till en Stipendiefond.
Stipendiefonden får sina medel dels från logernas medlemsavgifter och dels från insamlade bidrag.
Fondens avkastning delas ut i form av stipendier á lägst 25 000 kr. Utdelning sker vid ett riksmöte. Förslag till stipendiater kan endast komma från grundlogerna!.
Stadgarna för fonden säger bland annat följande:

”FGDO:s stipendiefond har som ändamål att av disponibla medel utdela stipendier med företrädesvis humanitär inriktning till postgymnasial utbildning och enskilda forskningsprojekt. Likaså kan medel utdelas som stimulansbidrag till personer, som ägnar sig åt social hjälpverksamhet.”

Vid Riksmötet 2005 delades Ordens första stipendie ut till Ola Friman.
Ola Friman har doktorerat inom magnetresonanstomografi och arbetar f.n. vid Universitetet i Bremen, Tyskland

Välgörenhet 2008, Särskolan i Spandelstorp

Logen kunde dela ut 10 000 kr till särskolan i Spandelstorp under September 2008.

Pengarna skall användas bland annat till att rusta upp skolgården för eleverna.

Medel till detta har samlats in på logemöten och genom lotteri under Lövmarknaden.

 

Tack alla ni som ställde upp för Logen med vinster och arbete.